THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 83 TRÚNG SVIP ĐỀ: 83X3
20-09-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X3
19-09-2021 57 TRÚNG SVIP ĐỀ: 57
18-09-2021 11 TRƯỢT
17-09-2021 30 TRÚNG SVIP ĐỀ: 30X2
16-09-2021 93 TRÚNG SVIP ĐỀ: 93
15-09-2021 65 TRÚNG SVIP ĐỀ: 65
14-09-2021 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59
13-09-2021 48 TRÚNG SVIP ĐỀ: 48
12-09-2021 48 TRƯỢT
11-09-2021 54 TRÚNG SVIP ĐỀ: 54
10-09-2021 39 TRƯỢT
09-09-2021 34 TRƯỢT
08-09-2021 38 TRÚNG SVIP ĐỀ: 38
07-09-2021 66 TRƯỢT
06-09-2021 29 TRƯỢT