THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13
20-09-2021 24 TRÚNG SVIP BT: 24
19-09-2021 00 TRÚNG SVIP BT: 00
18-09-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36
17-09-2021 79 TRÚNG SVIP BT: 79X2
16-09-2021 48 TRÚNG SVIP BT: 48
15-09-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40
14-09-2021 64 TRÚNG SVIP BT: 64
13-09-2021 34 TRÚNG SVIP BT: 34
12-09-2021 84 TRÚNG SVIP BT: 84
11-09-2021 85 TRÚNG SVIP BT: 85
10-09-2021 28 TRÚNG SVIP BT: 28X3
09-09-2021 58 TRÚNG SVIP BT: 58
08-09-2021 81 TRÚNG SVIP BT: 81
07-09-2021 65 TRÚNG SVIP BT: 65X2
06-09-2021 36 TRÚNG SVIP BT: 36