THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
24-05-2020 57 TRÚNG SVIP BT: 57
23-05-2020 01 TRÚNG SVIP BT: 01
22-05-2020 18 TRÚNG SVIP BT: 18
21-05-2020 26 TRÚNG SVIP BT: 26
20-05-2020 37 TRÚNG SVIP BT: 37
19-05-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
18-05-2020 96 TRÚNG SVIP BT: 96
17-05-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34X2
16-05-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
15-05-2020 12 TRÚNG SVIP BT: 12
14-05-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45X2
13-05-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02
12-05-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44
11-05-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
10-05-2020 36 TRÚNG SVIP BT: 36