THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
20-10-2020 70 TRÚNG SVIP BT: 70
19-10-2020 04 TRÚNG SVIP BT: 04
18-10-2020 75 TRÚNG SVIP BT: 75
17-10-2020 97 TRÚNG SVIP BT: 97
16-10-2020 61 TRÚNG SVIP BT: 61
15-10-2020 34 TRÚNG SVIP BT: 34X2
14-10-2020 95 TRÚNG SVIP BT: 95
13-10-2020 87 TRÚNG SVIP BT: 87
12-10-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
11-10-2020 56 TRÚNG SVIP BT: 56
10-10-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83
09-10-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
08-10-2020 41 TRÚNG SVIP BT: 41
07-10-2020 38 TRÚNG SVIP BT: 38
06-10-2020 83 TRÚNG SVIP BT: 83