THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
05-08-2020 50 TRÚNG SVIP BT: 50
04-08-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40
03-08-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
02-08-2020 13 TRÚNG SVIP BT: 13
01-08-2020 43 TRÚNG SVIP BT: 43
31-07-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
30-07-2020 86 TRÚNG SVIP BT: 86
29-07-2020 23 TRÚNG SVIP BT: 23
28-07-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07X2
27-07-2020 50 TRÚNG SVIP BT: 50
26-07-2020 58 TRÚNG SVIP BT: 58
25-07-2020 02 TRÚNG SVIP BT: 02
24-07-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
23-07-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
22-07-2020 44 TRÚNG SVIP BT: 44
21-07-2020 45 TRÚNG SVIP BT: 45