THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 083 TRÚNG SVIP 3C: 083
20-09-2021 019 TRÚNG SVIP 3C: 019
19-09-2021 957 TRÚNG SVIP 3C: 957
18-09-2021 901 TRÚNG SVIP 3C: 901
17-09-2021 430 TRƯỢT
16-09-2021 093 TRÚNG SVIP 3C: 093
15-09-2021 965 TRÚNG SVIP 3C: 965
14-09-2021 259 TRƯỢT
13-09-2021 648 TRƯỢT
12-09-2021 449 TRƯỢT
11-09-2021 654 TRÚNG SVIP 3C: 654
10-09-2021 629 TRƯỢT
09-09-2021 824 TRƯỢT
08-09-2021 938 TRÚNG SVIP 3C: 938
07-09-2021 865 TRƯỢT
06-09-2021 828 TRƯỢT