THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 91 | 22 30 TRÚNG SL: 91X2 | TRÚNG LÔ: 30
04-08-2020 39 | 70 09 TRÚNG SL: 39 | TRÚNG LÔ: 70
03-08-2020 26 | 32 54 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 32 54
02-08-2020 00 | 64 08 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 64 08
01-08-2020 78 | 79 06 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 79X2 06
31-07-2020 81 | 17 02 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 17 02
30-07-2020 51 | 39 14 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 39 14
29-07-2020 49 | 54 70 TRÚNG SL: 49X2 | TRÚNG XIÊN 2: 54 70
28-07-2020 57 | 28 82 TRÚNG SL: 57X2 | TRÚNG XIÊN 2: 28 82X2
27-07-2020 35 | 81 79 TRÚNG SL: 35 | TRÚNG LÔ: 79
26-07-2020 85 | 13 58 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 13 58
25-07-2020 47 | 26 11 TRÚNG SL: 47 | TRÚNG XIÊN 2: 26 11
24-07-2020 83 | 31 26 TRÚNG SL: 83X2 | TRÚNG XIÊN 2: 31 26
23-07-2020 57 | 55 10 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 55 10
22-07-2020 94 | 06 84 TRÚNG SL: 94X2 | TRƯỢT
21-07-2020 92 | 24 43 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG XIÊN 2: 24 43