THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 25 | 49 78 TRÚNG SL: 25 | TRÚNG LÔ: 49
20-10-2020 25 | 72 64 TRÚNG SL: 25X2 | TRÚNG XIÊN 2: 72 64X2
19-10-2020 17 | 34 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 34 90
18-10-2020 92 | 32 45 TRÚNG SL: 92X2 | TRÚNG LÔ: 32
17-10-2020 00 | 78 38 TRÚNG SL: 00X2 | TRÚNG XIÊN 2: 78 38X2
16-10-2020 31 | 17 21 TRÚNG SL: 31 | TRÚNG XIÊN 2: 17 21X2
15-10-2020 78 | 33 28 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 33 28
14-10-2020 26 | 03 14 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 03 14
13-10-2020 48 | 12 04 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 04
12-10-2020 71 | 66 65 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG LÔ: 65X2
11-10-2020 74 | 49 66 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 49 66
10-10-2020 18 | 42 98 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 98
09-10-2020 01 | 13 99 TRÚNG SL: 01X2 | TRÚNG XIÊN 2: 13 99
08-10-2020 35 | 37 89 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 37 89X2
07-10-2020 74 | 21 74 TRƯỢT | TRƯỢT
06-10-2020 57 | 89 81 TRÚNG SL: 57X2 | TRÚNG XIÊN 2: 89 81