THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 11 00 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG ST: 11X3 00
24-05-2020 79 | 30 64 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 80 11 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG LÔ: 11
22-05-2020 98 | 97 78 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRÚNG ST: 97 78
21-05-2020 38 | 63 10 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG ST: 63 10
20-05-2020 55 | 68 66 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 68
19-05-2020 00 | 29 57 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG LÔ: 57X2
18-05-2020 54 | 78 16 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG LÔ: 16X2
17-05-2020 80 | 36 96 TRÚNG ĐỀ: 80X2 | TRÚNG LÔ: 96
16-05-2020 56 | 13 83 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 13
15-05-2020 95 | 36 93 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG LÔ: 93
14-05-2020 63 | 46 67 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG ST: 46X2 67
13-05-2020 94 | 95 51 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 95
12-05-2020 09 | 25 43 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRÚNG LÔ: 25
11-05-2020 19 | 80 73 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG ST: 80 73
10-05-2020 66 | 80 52 TRƯỢT | TRÚNG ST: 80X3 52