THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 73 | 72 TRƯỢT | TRÚNG SL: 72X2
20-09-2021 19 | 00 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG SL: 00X2
19-09-2021 56 | 18 TRÚNG LÔ: 56 | TRÚNG SL: 18X2
18-09-2021 01 | 73 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRƯỢT
17-09-2021 30 | 78 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG SL: 78X2
16-09-2021 93 | 97 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG SL: 97X2
15-09-2021 64 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
14-09-2021 59 | 10 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG SL: 10X2
13-09-2021 48 | 43 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 84 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG SL: 84
11-09-2021 53 | 09 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG SL: 09
10-09-2021 29 | 18 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRƯỢT
09-09-2021 24 | 72 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
08-09-2021 38 | 89 TRÚNG ĐỀ: 38 | TRƯỢT
07-09-2021 65 | 58 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRƯỢT
06-09-2021 28 | 92 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG SL: 92X2