THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 06-08-2020
05-08-2020 96 | 81 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
04-08-2020 28 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
03-08-2020 36 | 27 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRƯỢT
02-08-2020 11 | 01 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT
01-08-2020 11 | 89 TRƯỢT | TRƯỢT
31-07-2020 62 | 81 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG SL: 81
30-07-2020 62 | 41 TRƯỢT | TRÚNG SL: 41X2
29-07-2020 07 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
28-07-2020 82 | 57 TRÚNG ĐỀ: 82X2 | TRÚNG SL: 57X2
27-07-2020 31 | 26 TRÚNG ĐỀ: 31 | TRƯỢT
26-07-2020 53 | 97 TRÚNG LÔ: 53 | TRÚNG SL: 97
25-07-2020 18 | 09 TRƯỢT | TRÚNG SL: 09
24-07-2020 97 | 82 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRƯỢT
23-07-2020 92 | 66 TRÚNG ĐỀ: 92 | TRƯỢT
22-07-2020 43 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X2
21-07-2020 88 | 82 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRƯỢT