THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 01 | 14 TRƯỢT | TRÚNG SL: 14
24-05-2020 79 | 73 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 81 | 74 TRÚNG LÔ: 81X2 | TRƯỢT
22-05-2020 98 | 92 TRÚNG ĐỀ: 98X3 | TRƯỢT
21-05-2020 39 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
20-05-2020 76 | 11 TRÚNG LÔ: 76 | TRƯỢT
19-05-2020 01 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2
18-05-2020 44 | 32 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 81 | 23 TRÚNG LÔ: 81 | TRÚNG SL: 23X2
16-05-2020 46 | 28 TRÚNG ĐỀ: 46 | TRÚNG SL: 28X2
15-05-2020 84 | 31 TRƯỢT | TRÚNG SL: 31X2
14-05-2020 63 | 81 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG SL: 81
13-05-2020 94 | 20 TRƯỢT | TRÚNG SL: 20
12-05-2020 09 | 34 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
11-05-2020 08 | 20 TRƯỢT | TRƯỢT
10-05-2020 65 | 12 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRƯỢT