THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 42 | 52 TRƯỢT | TRƯỢT
20-10-2020 57 | 22 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRƯỢT
19-10-2020 25 | 46 TRÚNG ĐỀ: 25 | TRÚNG BT: 46
18-10-2020 19 | 55 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
17-10-2020 69 | 00 TRÚNG ĐỀ: 69X2 | TRÚNG BT: 00X2
16-10-2020 08 | 50 TRÚNG ĐỀ: 08X2 | TRÚNG BT: 50
15-10-2020 28 | 79 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG BT: 79X2
14-10-2020 16 | 13 TRÚNG ĐỀ: 16X2 | TRÚNG BT: 13
13-10-2020 66 | 95 TRÚNG ĐỀ: 66 | TRÚNG BT: 95
12-10-2020 18 | 42 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 42
11-10-2020 94 | 71 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRƯỢT
10-10-2020 58 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
09-10-2020 41 | 33 TRÚNG ĐỀ: 41 | TRÚNG BT: 33
08-10-2020 26 | 92 TRÚNG ĐỀ: 26 | TRÚNG BT: 92
07-10-2020 66 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
06-10-2020 65 | 51 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 51