THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 82 | 23 TRƯỢT | TRƯỢT
20-09-2021 19 | 31 TRÚNG ĐỀ: 19X3 | TRÚNG BT: 31
19-09-2021 57 | 41 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 41
18-09-2021 01 | 83 TRÚNG ĐỀ: 01 | TRÚNG BT: 83X2
17-09-2021 41 | 58 TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG BT: 58
16-09-2021 93 | 08 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRƯỢT
15-09-2021 65 | 70 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 70
14-09-2021 59 | 76 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRÚNG BT: 76
13-09-2021 48 | 90 TRÚNG ĐỀ: 48 | TRÚNG BT: 90
12-09-2021 59 | 00 TRƯỢT | TRÚNG BT: 00
11-09-2021 54 | 47 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 47X2
10-09-2021 29 | 73 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG BT: 73
09-09-2021 24 | 62 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 62X2
08-09-2021 48 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
07-09-2021 65 | 15 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRÚNG BT: 15
06-09-2021 18 | 93 TRƯỢT | TRÚNG BT: 93