THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 96 | 27 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 27
04-08-2020 17 | 75 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 75
03-08-2020 36 | 89 TRÚNG ĐỀ: 36X2 | TRÚNG BT: 89
02-08-2020 10 | 80 TRƯỢT | TRÚNG BT: 80
01-08-2020 13 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79X2
31-07-2020 62 | 62 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRÚNG BT: 62
30-07-2020 63 | 95 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 95
29-07-2020 08 | 23 TRƯỢT | TRÚNG BT: 23
28-07-2020 72 | 33 TRƯỢT | TRÚNG BT: 33
27-07-2020 32 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
26-07-2020 64 | 17 TRƯỢT | TRÚNG BT: 17
25-07-2020 08 | 55 TRÚNG ĐỀ: 08 | TRÚNG BT: 55
24-07-2020 87 | 05 TRƯỢT | TRÚNG BT: 05
23-07-2020 91 | 85 TRƯỢT | TRÚNG BT: 85
22-07-2020 42 | 16 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 16X3
21-07-2020 88 | 10 TRÚNG ĐỀ: 88 | TRÚNG BT: 10