THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 11 | 43 TRÚNG ĐỀ: 11X3 | TRÚNG BT: 43
24-05-2020 79 | 13 TRÚNG ĐỀ: 79 | TRƯỢT
23-05-2020 91 | 76 TRÚNG ĐỀ: 91 | TRÚNG BT: 76
22-05-2020 97 | 82 TRÚNG LÔ: 97 | TRÚNG BT: 82X2
21-05-2020 38 | 41 TRÚNG ĐỀ: 38X2 | TRÚNG BT: 41
20-05-2020 75 | 39 TRƯỢT | TRÚNG BT: 39
19-05-2020 00 | 64 TRÚNG ĐỀ: 00X2 | TRÚNG BT: 64
18-05-2020 54 | 68 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG BT: 68
17-05-2020 70 | 76 TRƯỢT | TRÚNG BT: 76
16-05-2020 45 | 46 TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG BT: 46
15-05-2020 95 | 37 TRÚNG ĐỀ: 95X2 | TRÚNG BT: 37
14-05-2020 63 | 75 TRÚNG ĐỀ: 63 | TRÚNG BT: 75
13-05-2020 84 | 88 TRƯỢT | TRÚNG BT: 88X2
12-05-2020 09 | 81 TRÚNG ĐỀ: 09 | TRƯỢT
11-05-2020 19 | 98 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRƯỢT
10-05-2020 65 | 44 TRÚNG ĐỀ: 65 | TRÚNG BT: 44