THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 84 | 084 TRÚNG LÔ: 84 | TRƯỢT
20-09-2021 08 | 009 TRƯỢT | TRƯỢT
19-09-2021 58 | 956 TRƯỢT | TRƯỢT
18-09-2021 11 | 901 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 901
17-09-2021 30 | 330 TRÚNG ĐỀ: 30X2 | TRÚNG 3C: 330
16-09-2021 93 | 093 TRÚNG ĐỀ: 93 | TRÚNG 3C: 093
15-09-2021 64 | 965 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 965
14-09-2021 59 | 158 TRÚNG ĐỀ: 59 | TRƯỢT
13-09-2021 58 | 549 TRƯỢT | TRƯỢT
12-09-2021 49 | 349 TRÚNG ĐỀ: 49 | TRÚNG 3C: 349
11-09-2021 45 | 653 TRÚNG LÔ: 45 | TRƯỢT
10-09-2021 29 | 529 TRÚNG ĐỀ: 29 | TRÚNG 3C: 529
09-09-2021 14 | 725 TRƯỢT | TRƯỢT
08-09-2021 37 | 937 TRƯỢT | TRƯỢT
07-09-2021 65 | 766 TRÚNG ĐỀ: 65X2 | TRƯỢT
06-09-2021 28 | 728 TRÚNG ĐỀ: 28 | TRÚNG 3C: 728