THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 97 | 295 TRƯỢT | TRƯỢT
04-08-2020 17 | 617 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG 3C: 617
03-08-2020 37 | 837 TRƯỢT | TRƯỢT
02-08-2020 10 | 611 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 611
01-08-2020 12 | 012 TRÚNG ĐỀ: 12 | TRÚNG 3C: 012
31-07-2020 62 | 361 TRÚNG ĐỀ: 62 | TRƯỢT
30-07-2020 62 | 562 TRƯỢT | TRƯỢT
29-07-2020 17 | 727 TRÚNG ĐỀ: 17X2 | TRƯỢT
28-07-2020 83 | 383 TRƯỢT | TRƯỢT
27-07-2020 21 | 930 TRƯỢT | TRƯỢT
26-07-2020 54 | 154 TRÚNG ĐỀ: 54 | TRÚNG 3C: 154
25-07-2020 07 | 518 TRÚNG LÔ: 07 | TRƯỢT
24-07-2020 97 | 597 TRÚNG ĐỀ: 97 | TRÚNG 3C: 597
23-07-2020 82 | 592 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 592
22-07-2020 41 | 941 TRƯỢT | TRƯỢT
21-07-2020 98 | 089 TRƯỢT | TRƯỢT