THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 2-4 TRƯỢT
20-10-2020 5-7 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7
19-10-2020 2-5 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 5
18-10-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
17-10-2020 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
16-10-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
15-10-2020 2-8 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2020 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2020 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6
12-10-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1
11-10-2020 8-4 TRÚNG ĐUÔI: 4
10-10-2020 4-9 TRÚNG ĐẦU: 4
09-10-2020 4-1 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1
08-10-2020 0-6 TRÚNG ĐUÔI: 6
07-10-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6
06-10-2020 6-5 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5