THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 8-7 TRƯỢT
04-08-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-08-2020 3-7 TRÚNG ĐẦU: 3
02-08-2020 1-1 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1
01-08-2020 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 2
31-07-2020 6-2 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 2
30-07-2020 6-3 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 3
29-07-2020 1-7 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 7
28-07-2020 8-2 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 2
27-07-2020 3-1 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 1
26-07-2020 5-4 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4
25-07-2020 0-8 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8
24-07-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9
23-07-2020 9-2 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 2
22-07-2020 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4
21-07-2020 7-7 TRƯỢT