THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 4-1 | 57 79 | 79 36 49 72 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 57 79 | TRÚNG LÔ: 79 49 72
20-10-2020 5-7 | 70 22 | 26 18 63 77 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 70 | TRÚNG LÔ: 26 18
19-10-2020 2-3 | 09 04 | 08 35 95 20 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG ST: 09 04 | TRÚNG XIÊN 4: 08 35 95 20
18-10-2020 1-9 | 60 00 | 66 57 31 46 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 60 00X2 | TRÚNG LÔ: 66 46
17-10-2020 5-8 | 70 92 | 00 21 09 12 TRƯỢT | TRÚNG ST: 70 92 | TRÚNG LÔ: 00X2 21 09
16-10-2020 0-8 | 50 47 | 21 98 57 50 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 50 | TRÚNG XIÊN 4: 21X2 98 57 50
15-10-2020 2-7 | 23 00 | 12 13 25 50 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG LÔ: 12X2 13 50
14-10-2020 1-6 | 81 95 | 96 19 38 60 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 81 95 | TRÚNG XIÊN 4: 96 19 38 60
13-10-2020 6-6 | 89 31 | 20 49 02 31 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG LÔ: 89 | TRÚNG LÔ: 20 49 02
12-10-2020 1-8 | 08 03 | 59 05 58 18 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 03 | TRÚNG LÔ: 05 58 18
11-10-2020 7-3 | 73 25 | 95 46 47 61 TRƯỢT | TRÚNG ST: 73X2 25 | TRÚNG LÔ: 46
10-10-2020 4-6 | 23 02 | 15 66 14 29 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 23 02 | TRÚNG LÔ: 66 14 29
09-10-2020 4-1 | 12 33 | 41 66 20 12 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 33 | TRÚNG LÔ: 41 66
08-10-2020 2-8 | 46 67 | 40 76 24 89 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 46 | TRÚNG LÔ: 76X3 24 89X2
07-10-2020 6-4 | 90 84 | 55 98 90 93 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 90 84X2 | TRÚNG LÔ: 98 90 93
06-10-2020 6-4 | 86 83 | 77 75 99 48 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 86 83 | TRÚNG LÔ: 99 48