THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 6-4 | 55 30 | 83 18 77 84 TRƯỢT | TRÚNG ST: 55 30 | TRÚNG XIÊN 4: 83X3 18 77 84
20-09-2021 1-9 | 12 60 | 86 18 60 85 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 12 60 | TRÚNG LÔ: 18 60 85
19-09-2021 5-7 | 71 27 | 09 65 01 03 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 71 | TRÚNG XIÊN 4: 09 65 01 03
18-09-2021 0-1 | 82 07 | 47 75 10 06 TRÚNG ĐẦU: 0 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 47X2 10 06
17-09-2021 3-0 | 99 21 | 15 77 59 19 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 99 | TRÚNG LÔ: 15 77 19
16-09-2021 9-1 | 97 71 | 24 48 09 19 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 97X2 71 | TRÚNG LÔ: 48 19
15-09-2021 6-5 | 39 75 | 16 40 24 62 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG LÔ: 40 62
14-09-2021 5-9 | 18 08 | 59 79 60 74 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 08 | TRÚNG XIÊN 4: 59 79 60 74
13-09-2021 4-8 | 31 77 | 66 83 35 89 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 83 35
12-09-2021 3-9 | 57 99 | 62 11 53 61 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 11 53 61
11-09-2021 5-4 | 77 39 | 25 81 03 53 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 77 39 | TRÚNG LÔ: 25 53
10-09-2021 2-9 | 52 42 | 61 29 28 18 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 61 29 28X3
09-09-2021 1-6 | 58 84 | 95 12 81 94 TRƯỢT | TRÚNG ST: 58 84 | TRÚNG XIÊN 4: 95X2 12 81 94
08-09-2021 3-9 | 79 11 | 18 80 51 77 TRÚNG ĐẦU: 3 | TRÚNG LÔ: 79 | TRÚNG LÔ: 18 51 77
07-09-2021 6-7 | 08 76 | 37 15 22 85 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 08 76 | TRÚNG LÔ: 37 15 22
06-09-2021 2-8 | 03 19 | 28 10 93 78 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG ST: 03 19 | TRÚNG LÔ: 28 10 93