THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 22-09-2021
21-09-2021 13 TRÚNG BT: 13
20-09-2021 74 TRÚNG BT: 74
19-09-2021 32 TRÚNG BT: 32
18-09-2021 51 TRÚNG BT: 51
17-09-2021 41 TRÚNG BT: 41
16-09-2021 07 TRÚNG BT: 07
15-09-2021 70 TRÚNG BT: 70
14-09-2021 84 TRÚNG BT: 84X3
13-09-2021 08 TRÚNG BT: 08
12-09-2021 96 TRÚNG BT: 96
11-09-2021 64 TRƯỢT
10-09-2021 60 TRÚNG BT: 60
09-09-2021 12 TRÚNG BT: 12
08-09-2021 96 TRÚNG BT: 96
07-09-2021 01 TRÚNG BT: 01
06-09-2021 40 TRÚNG BT: 40