THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ tư, 05-08-2020
05-08-2020 39 TRÚNG BT: 39X2
04-08-2020 75 TRÚNG BT: 75
03-08-2020 90 TRÚNG BT: 90
02-08-2020 61 TRÚNG BT: 61
01-08-2020 04 TRÚNG BT: 04
31-07-2020 12 TRÚNG BT: 12
30-07-2020 21 TRÚNG BT: 21
29-07-2020 29 TRÚNG BT: 29
28-07-2020 52 TRÚNG BT: 52
27-07-2020 36 TRÚNG BT: 36X2
26-07-2020 88 TRÚNG BT: 88
25-07-2020 99 TRÚNG BT: 99
24-07-2020 84 TRƯỢT
23-07-2020 02 TRƯỢT
22-07-2020 88 TRÚNG BT: 88
21-07-2020 20 TRƯỢT