THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 22-10-2020
21-10-2020 48 TRƯỢT
20-10-2020 65 TRƯỢT
19-10-2020 19 TRÚNG BT: 19
18-10-2020 52 TRÚNG BT: 52X2
17-10-2020 51 TRÚNG BT: 51
16-10-2020 01 TRÚNG BT: 01
15-10-2020 22 TRÚNG BT: 22
14-10-2020 95 TRÚNG BT: 95
13-10-2020 24 TRÚNG BT: 24
12-10-2020 03 TRÚNG BT: 03
11-10-2020 25 TRÚNG BT: 25
10-10-2020 82 TRÚNG BT: 82
09-10-2020 41 TRÚNG BT: 41
08-10-2020 89 TRÚNG BT: 89X2
07-10-2020 53 TRÚNG BT: 53
06-10-2020 65 TRÚNG BT: 65