THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 26-05-2020
25-05-2020 64 TRÚNG BT: 64
24-05-2020 79 TRÚNG BT: 79
23-05-2020 26 TRƯỢT
22-05-2020 76 TRƯỢT
21-05-2020 74 TRÚNG BT: 74
20-05-2020 07 TRÚNG BT: 07
19-05-2020 38 TRƯỢT
18-05-2020 68 TRÚNG BT: 68
17-05-2020 81 TRÚNG BT: 81
16-05-2020 43 TRƯỢT
15-05-2020 79 TRÚNG BT: 79
14-05-2020 43 TRÚNG BT: 43
13-05-2020 02 TRÚNG BT: 02
12-05-2020 09 TRÚNG BT: 09
11-05-2020 97 TRÚNG BT: 97
10-05-2020 09 TRÚNG BT: 09X2